L’Associació d’Escoles Privades Independents de Catalunya celebra l’acord i la signatura de les taules salarials per als anys 2023 i 2024. Després de setmanes de negociació amb les representacions sindicals es formalitza l’acord entre les parts, amb efectes des de l’1 de gener del present any. 

Donada l’actual situació econòmica general, volem destacar la importància d’haver assolit un acord especialment rellevant per al sector de l’educació privada no concertada a Catalunya. L’Associació també posa de manifest l’esforç realitzat per totes les parts implicades en aquest pacte i valora l’esperit de consens i col·laboració demostrat.