Highlands School Barcelona s'integra a la xarxa d’escoles privades associades a EPIC, sent un dels col·legis internacionals catòlics bilingües amb major reconeixement i prestigi.

L'escola compta amb un projecte educatiu que engloba des dels 0 fins als 18 anys, incloent les etapes d'infantil, primària, secundària i batxillerat. Es tracta d'un col·legi privat amb currículum nacional i de Cambridge que té com a objectiu que cada alumne sàpiga comprendre i desenvolupar-se en un món global, sent capaç de pensar amb rigor i d'expressar-se amb fluïdesa en castellà i en anglès. Els pilars fonamentals del centre es fonamenten en l'excel·lència acadèmica, la formació internacional, l'acompanyament personal integral i la formació catòlica.

El passat 10 de juny, Àlex Cerdà, president d’EPIC, va visitar les instal·lacions del centre per a conèixer de primera mà l’escola, la seva missió, visió i valors, i el model educatiu del centre. La visita va estar guiada pel director de Highlands School Barcelona, Pare Pedro Castañera; per la subdirectora del centre, Gemma Magriñá; i per la directora de comunicació i d'admissions, Cristina Hospital.

El dimecres 18 de maig, EPIC i Santillana van oficialitzar la signatura del conveni de col·laboració entre entitats. Després d’anys de cooperació mútua i treball conjunt en benefici del sector educatiu privat a Catalunya, el present conveni regularitza les relacions entre ambdues entitats pel que fa al patrocini de l’Associació.

L’Associació d’Escoles Privades Independents de Catalunya agraeix el compromís de Santillana envers l’educació i l’ensenyament privat a Catalunya i desitja continuar avançant conjuntament per fer front als nous reptes i canvis que vagin sorgint en el sector.