EPIC celebra l’acord i la signatura de les taules salarials del 2022. Després de setmanes intenses de negociació amb les representacions sindicals s’ha formalitzat el pacte entre les parts, amb efectes des de l’1 de gener del present any.

Es tracta d’una signatura molt esperada que, donades les complexes circumstàncies actuals, constitueix un acord especialment significatiu i beneficiós per a tot el sector de l’educació privada a Catalunya. Addicionalment, el nou increment del Salari Mínim Interprofessional també ha estat incorporat a les taules salarials del 2022 pel que fa al conjunt dels salaris dels treballadors.

L’Associació també posa de manifest l’esforç realitzat per totes les parts implicades en aquest acord i valora l’esperit de consens i col·laboració entre les parts.

L’escola ha rebut l'acreditació “Wellbeing Award for Schools” (WAS), que reconeix formalment que l’escola compleix amb els estàndards més elevats a l'hora de fomentar una cultura de benestar en la seva comunitat escolar

Aquesta acreditació constitueix el reconeixement formal que BSB compleix amb els estàndards més elevats en matèria de protecció del benestar emocional i la salut mental de tota la seva comunitat escolar - alumnes, famílies i personal. Optimus Education, organització internacional líder en serveis de millora contínua per a escoles, ha desenvolupat aquesta acreditació en col·laboració amb National Children’s Bureau, organisme que vela pels drets de nens i joves. L'informe final de verificació elogia l'eficàcia de l’orientació de l’escola cap al benestar, destacant les estratègies de suport amb les quals equipa als seus estudiants, i l'atmosfera de tranquil·litat que es respira en el centre.

El benestar de l'estudiant: màxima prioritat

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que l'any 2030 els problemes de salut mental seran la principal causa de discapacitat en el món. Aquesta afirmació ha provocat un increment generalitzat de la preocupació per la salut emocional i, especialment, per la salut mental de nens i joves.

En aquest sentit, l'informe de l'acreditació conclou que l'escola britànica compta amb un “marc de responsabilitat clar cap al benestar” destacant que “els alumnes se senten segurs a l'hora de parlar sobre les seves emocions i que l’escola els proporciona les eines necessàries per a cuidar del seu propi benestar”. A més, els experts que han dut a terme la verificació afirmen que el personal de BSB compta amb una àmplia varietat de recursos per a poder donar suport als estudiants i a les seves famílies. Aquest certificat també reconeix que l’escola involucra a tota la comunitat escolar per a establir l’orientació més adequada que respongui a les seves necessitats i que posa especial atenció a crear un entorn educatiu on hi hagi espais que transmetin tranquil·litat i promoguin la interacció social.

BSB té un ferm compromís amb la millora contínua per a garantir una excel·lent oferta educativa en tots els seus vessants. Dins d'aquest marc de millora, BSB ha integrat el benestar com a part del currículum, ha definit la seva Visió del Benestar amb la participació d'estudiants, famílies i personal, i ha posat en marxa programes de formació per a millorar el coneixement i la conscienciació sobre els problemes de salut mental.